ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสกสรร    นาคคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1