ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นวน    เถื่อนลือชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปัก
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2