ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อำนาจ    ทองจีน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังหลวง
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2