ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เตชทัต    หล้าหิบ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)