ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรเพ็ญ    พึ่งเพียร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สมุทรสาครวุฒิชัย
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)