ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ยุวดี    อ่วมพ่วง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สมุทรสาครวุฒิชัย
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)