ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วัชรี    นกแก้ว
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)