ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พงษ์เทพ    อินทร์อำคา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2