ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิติภูมิ    พยุงวงษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2