ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมภพ    เบาใจ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เสริมงามวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)