ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมบูรณ์    ติ๊บเตปิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านม่วงโตน
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2