ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ชัยวัฒน์    บรรลือ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ท่าสองยางวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)