ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จิรวัฒน์    กออ่อน
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีเมืองวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)