ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปรีชา    กุจันทร์
ตำแหน่ง
ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีเมืองวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)