ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ชญาน์ทิพย์    โสขำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยเปลวเงือก
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2