ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นุกูล    เข่งดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองบัวเงิน
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2