ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สังข์    ปาณศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดงสระพัง
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2