ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ณัฐพร    รัตนาแพง
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดจิกลาด
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 2