ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พิไลพร    กาญจนโกมล
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เชียงคาน
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)