ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิพนธ์    เหลาเจริญ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านผือวิทยายน
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1