ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุเธียร    โกกาธรรม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าเลา
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 1