ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นิภาพร    ดีตะนะ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าสวรรค์
สังกัด
สพป.เลย เขต 1