ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สาวิตรี    วิเชียรชัย
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ธัญญาพัฒนวิทย์
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)