ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ดวงกมล    อุดจอม
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านไม้กะพง
สังกัด สพป.ตาก เขต 2