ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ดวงกมล    อุดจอม
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไม้กะพง
สังกัด
สพป.ตาก เขต 2