ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุพรรณี    ศรีสร้างคอม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2