ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ูชูทรัพย์    ภาวงค์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำก้าว
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2