ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จำนงค์    มณีโชติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1