ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ผ่องฤดี    พวงประดิษฐ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2