ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุธน    สุพรมอินทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านกกดู่
สังกัด สพป.เลย เขต 1