ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุธน    สุพรมอินทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกกดู่
สังกัด
สพป.เลย เขต 1