ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุภาวดี    บุญเชิด
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แวงพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)