ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วันวิสาข์    รากสี
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านน้ำภู
สังกัด
สพป.เลย เขต 1