ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ณัฐกานต์    ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งหัวนา
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4