ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมยศ    จันทประสาร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสร้างฟาก
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2