ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ธิดารัตน์    ชาสวัสดิ์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งปรือ
สังกัด
สพป.กระบี่