ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สวัสดิ์    ชานุชิต
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านท่าสวรรค์
สังกัด สพป.เลย เขต 1