ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สวัสดิ์    ชานุชิต
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าสวรรค์
สังกัด
สพป.เลย เขต 1