ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อัฟฟาน    พึ่งธรรมเดช
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดูกู
สังกัด
สพป.นราธิวาส เขต 1