ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชาตรี    โสประดิษฐ์
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าสวรรค์
สังกัด
สพป.เลย เขต 1