ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชาญชัย    แสงมาลัย
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เชียงคาน
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)