ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อุษา    ภูมีจันทร์
ตำแหน่ง
แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เชียงคาน
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)