ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ยุวธิดา    เลาหะสราญ
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านเขาหลาง
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต 2