ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วัชรพล    พันธ์ศรี
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองแฝกพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)