ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วัชรพล    พันธ์ศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน เมืองแฝกพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)