ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พีระทัย    สิงห์สุดี
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ธาตุนารายณ์วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)