ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อธิราช    รัตนพันธ์ุ
ตำแหน่ง
ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านเขาหลาง
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต 2