ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สนั่น    พรมสิทธิ์
ตำแหน่ง
อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แวงพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)