ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รังสรรค์    มนดาล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำบ่อ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2