ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กิตติภาคย์    ผางละมัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1