ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ดารี    ประหยัดทรัพย์
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าโพธิ์
สังกัด
สพป.สงขลา เขต 3