ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อรุณ    ชัยราช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนกอย
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2