ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ทอแสง    สมพินิจ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนยาวประชากรอุปการ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2