ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ดวงนภา    วิวรรณ์ตระกูล
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
สังกัด
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)